Publikacje

Wybrane publikacje:

· Mickiewicz- Stopa K. (2017). Trudności zawodowych rodzin zastępczych w perspektywie opiekunów zastępczych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystentów rodziny. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, 5, s. 46-58.

· Mickiewicz- Stopa, K.. (2017). Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domu dziecka – perspektywa umieszczenia dziecka w rodzinie i jego kontaktu z rodzicami biologicznymi. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, 3, s. 44-54.

· Mickiewicz- Stopa, K. (2016). Problemy usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej. Polityka Społeczna, 10, s. 26-31.

· Mickiewicz, K., Głogowska, K. (2015). Psychologiczne aspekty funkcjonowania nastolatków wychowujących się w rodzinach zastępczych, s. 391-405 W: M.
Petrykowa, D. Szarzała (red.), Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społeczno-kulturowych. Radzenie sobie z wielością ról i zadań. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

· Mickiewicz, K., Głogowska, K. (2016). Anger and Attachment of Children Growing up in Kinship-based- Foster Families s. 123- 133. W: H: Liberska, M. Farnicka (red.), Aggression as a Challenge: Theory and research: Current Problems. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.

· Mickiewicz, K. (2016). Przyczyny nieudanych adopcji. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, 56, 1 (546), s. 22-29.

· Lubiewska, K., Głogowska, K., Mickiewicz, K., Wojtynkiewicz, E., Izdebski, P., Wiśniewski, C. (2016). Skala Experience in Close Relationships- Revised: Struktura, rzetelność oraz skrócona wersja skali w polskiej próbie. Psychologia Rozwojowa, 21, 1, s. 49-63.

· Mickiewicz, K., Kościelska, M. (2013). Nadzieja osób chorych na schizofrenię, s. 92 -107. W: Kościelska, M. (red.), Nadzieja w życiu ludzi. Warszawa: Difin.

· Wyrzykowska, E., Głogowska, K., Mickiewicz, K. (2014). Relacje przywiązaniowe u osób uzależnionych od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, t.27 nr 2, s. 127-143

· Wyrzykowska, E., Głogowska, K., Mickiewicz, K. (2014). Attachment relationships among alcohol dependent persons. Alkoholizm i Narkomania, t. 27, nr 2, s. 145-161

· Mickiewicz, K., Głogowska, K. (2014). Wspieranie rodziny źle funkcjonującej z perspektywy asystenta rodziny i psychologa. Szczególne problemy przywiązania. Praca Socjalna, t.29, nr 4, s. 15-34