Zapraszamy do kontaktu

Decyzja Ministra w sprawie Programu szkoleniowego dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

Drodzy Państwo, Z dniem 20.11.2018 r. wydano decyzję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Programu szkoleniowego dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej! Zatwierdzony program na okres 5 lat przeznaczony jest dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu Read more about Decyzja Ministra w sprawie Programu szkoleniowego dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej[…]

Aktualne projekty – Wągrowiec – Turek – Rodzina w Centrum

WĄGROWIEC Od 8 listopada 2017 r. przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu realizujemy szkolenia i warsztaty dla rodzinnych form pieczy zastępczej w ramach ,,Projektu poprawiającego dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Read more about Aktualne projekty – Wągrowiec – Turek – Rodzina w Centrum[…]

Szkolenie „Psychopedagogika traumy” w Olsztynie

W ramach projektu (,,Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”) przeprowadziliśmy szkolenie pn. ,,Psychopedagogika traumy” w dniach 05.02.2018 r. i 06.02.2018 r. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Domów Dziecka, Ośrodków Pomocy Społecznej, mazowieckiego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodków Adopcyjnych (psycholodzy, asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, specjaliści pracy socjalnej, zawodowe rodziny zastępcze). W dniach Read more about Szkolenie „Psychopedagogika traumy” w Olsztynie[…]

Szkolenie „Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie” dla Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka

W dniach 30.01.2018 r. – 31.01.2018 r. w ramach projektu ,,Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” zrealizowaliśmy szkolenie pn. ,,Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie” przy współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie. Beneficjentami szkolenia byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz Read more about Szkolenie „Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie” dla Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka[…]

O rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w Mogilnie

W ostatnim półroczu przeprowadziliśmy cztery konferencje dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w centrum”. Spotkania miały charakter szkoleniowy skierowany dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, przedstawicieli instytucji pomocy społecznej, szkół oraz służby kuratorskiej. Zakres tematyczny: – Rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz Read more about O rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w Mogilnie[…]