O Nas

Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży w Toruniu powstało we wrześniu 2019 r., wcześniej pracowaliśmy pod szyldem Pracowni Pomocy i Badań Psychologicznych. Stwierdziliśmy jednak, że aktualna nazwa lepiej oddaje to czym się zajmujemy.

Pracujący w Centrum specjaliści od wielu lat są zaangażowani w pomoc małoletnim i ich rodzinom (KADRA).

Zależy nam na tym, aby było to miejsce przede wszystkim profesjonalne, jak i przyjazne dzieciom- wyposażone w odpowiednie zabawki i pomoce dla dzieci, dalekie od gabinetów lekarskich.

Ochrona zdrowia psychicznego małoletnich oraz wspieranie ich relacji z rodzicami to dla nas najważniejsze zadania.

Podążając za myślą D. Winnicotta twierdzimy, że dom jest punktem wyjścia, co oznacza, że pracujemy przede wszystkim relacyjnie. W psychoterapię- szczególnie małych dzieci- włączani są ich rodzice/ opiekunowie.

Usługi, jakie oferujemy to: psychoterapia (prowadzona w nurcie psychodynamicznym i systemowym), konsultacje psychologiczne, terapia pedagogiczna, diagnoza psychologiczna, diagnoza rozwoju psychoruchowego, diagnoza i terapia integracji sensorycznej, socjoterapia i trening umiejętności społecznych (info dla rodziców).

Angażujemy się również w liczne projekty, które mają na celu wspieranie rodzin zastępczych i tych, które przejawiają trudności opiekuńczo- wychowawcze. Prowadzimy szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeprowadzania właściwych interwencji, gdy dobro dzieci jest zagrożone; szkolimy kadrę oraz opiekunów zastępczych; współpracujemy z ośrodkami akademickimi.

W styczniu 2020 r. zarejestrowaliśmy Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Dobry Start, aby wspomagać tych, którzy z racji swojego wieku lub sytuacji społecznej nie mogą o siebie zadbać. W takich sytuacjach naszym celem jest realizowanie wsparcia nieodpłatnie.