Październik 30, 2017

Publikacje

Ważniejsze publikacje:

 Mickiewicz- Stopa K. (2017). Trudności zawodowych rodzin zastępczych w
perspektywie opiekunów zastępczych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
oraz asystentów rodziny. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, 5, s. 46-58.

 Mickiewicz- Stopa, K.. (2017). Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domu dziecka
– perspektywa umieszczenia dziecka w rodzinie i jego kontaktu z rodzicami
biologicznymi. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, 3, s. 44-54.

 Mickiewicz- Stopa, K. (2016). Problemy usamodzielniania wychowanków pieczy
zastępczej. Polityka Społeczna, 10, s. 26-31.

 Mickiewicz, K., Głogowska, K. (2015). Poczucie bezpieczeństwa w relacji
z opiekunem i jego konsekwencje wśród preadolewscentów wychowywanych
w rodzinach zastępczych. Wyniki badań własnch, s. 75-95. W: M. Petrykowa, D.
Szarzała (red.), Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społeczno-
kulturowych. Radzenie sobie z wielością ról i zadań. Pułtusk: Akademia
Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

 Mickiewicz, K., Głogowska, K. (2015). Psychologiczne aspekty funkcjonowania
nastolatków wychowujących się w rodzinach zastępczych, s. 391-405 W: M.
Petrykowa, D. Szarzała (red.), Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian
społeczno-kulturowych. Radzenie sobie z wielością ról i zadań. Pułtusk: Akademia
Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

 Mickiewicz, K., Głogowska, K. (2016). Anger and Attachment of Children Growing up
in Kinship-based- Foster Families s. 123- 133. W: H: Liberska, M. Farnicka (red.),
Aggression as a Challenge: Theory and research: Current Problems. Frankfurt am
Main: Peter Lang Edition.

 Mickiewicz, K. (2016). Przyczyny nieudanych adopcji. Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze, 56, 1 (546), s. 22-29.

 Mickiewicz, K. (2015). Nadzieja chorych na schizofrenię w okresie wczesne dorosłości,
s. 231- 240. W: J. Głodkowska (red.), Personalistyczne ujęcie fenomenu
niepełnosprawności. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 Lubiewska, K., Głogowska, K., Mickiewicz, K., Wojtynkiewicz, E., Izdebski, P.,
Wiśniewski, C. (2016). Skala Experience in Close Relationships- Revised: Struktura,
rzetelność oraz skrócona wersja skali w polskiej próbie. Psychologia Rozwojowa, 21,
1, s. 49-63.

 Mickiewicz, K., Kościelska, M. (2013). Nadzieja w rodzinach zastępczych
spokrewnionych, s. 56 – 68. W: Kościelska, M. (red.), Nadzieja w życiu ludzi.
Warszawa: Difin.

 Mickiewicz, K., Kościelska, M. (2013). Nadzieja osób chorych na schizofrenię, s. 92 –
107. W: Kościelska, M. (red.), Nadzieja w życiu ludzi. Warszawa: Difin.

 Głogowska, K., Mickiewicz, K. (2013). Nadzieja podstawowa i przywiązanie osób
chorych na schizofrenię. W: J. Lessing-Pernak, A. Kobierecka- Dziamska, E.
Wyrzykowska, I. Laskowska (red.), Psyche-Ciało- (Nie)Świadomość. Bydgoszcz:
Wydawnictwo UKW.

 Mickiewicz, K. (2014). Dziadek i babcia opiekunami zastępczymi. Problemy
wychowania oraz relacje przywiązaniowe. W: H. Liberska, A. Malina, S. Suwalska-
Barancewicz (red.), Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku.
Warszawa: Difin

 Wyrzykowska, E., Głogowska, K., Mickiewicz, K. (2014). Relacje przywiązaniowe u
osób uzależnionych od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, t.27 nr 2, s. 127-143

 Wyrzykowska, E., Głogowska, K., Mickiewicz, K. (2014). Attachment relationships
among alcohol dependent persons. Alkoholizm i Narkomania, t. 27, nr 2, s. 145-161

 Mickiewicz, K., Głogowska, K. (2014). Wspieranie rodziny źle funkcjonującej z
perspektywy asystenta rodziny i psychologa. Szczególne problemy przywiązania.
Praca Socjalna, t.29, nr 4, s. 15-34

 Mickiewicz, K. (2014). Rodzicielstwo zastępcze w świadomości społecznej. Problemy
Opiekuńczo – Wychowawcze.

Wyjazdy/granty:

 Grant w ramach programu COST- STSM (Short Term Scientific Mission), 23.11-
1.12.2015, University of Porto, Portugalia.

 Training School Intergenerational Solidarity in a Diverse World, 4-8.04.2016,
University of Porto, Portugalia.

 16th European Conference on Developmental Psychology, Lausanne, Switzerland
Plakat: Attachment  Categories or Dimensions? Evidence across Security, Avoidance
and Anxiety Indicators 3-7.09.2013