Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeprowadzania właściwych interwencji, gdy dobro dzieci jest zagrożone, szkolimy kadrę oraz opiekunów zastępczych, współpracujemy z ośrodkami akademickimi.

Część przeprowadzonych do tej pory szkoleń była realizowana także pod szyldem Pracowni Pomocy i Badań Psychologicznych (poprzednia nazwa firmy).

Szkolenia dla studentów: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (w ramach projektu ,,Uni-Komp- As”!, UMK), aktualnie już 4- ta edycja programu.

Szkolenia dla opiekunów zastępczych, kadry m.in. Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie:

* Depresja dzieci i młodzieży oraz inne zaburzenia psychiczne,

* Psychodietetyka. Dieta u dzieci z zaburzeniami m.in. FAS, ADHD i inne,

* Psychopedagogika traumy (szkolenie jest wielokrotnie powtarzane w różnych miastach/ ośrodkach),

* Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie (szkolenie jest wielokrotnie powtarzane w różnych miastach/ ośrodkach),

* RAD- zaburzenia więzi u dzieci- diagnoza i terapia,

* Twoja rodzina, a piecza zastępcza. Tożsamość dziecka,

* Problemy rodziny naturalnej dziecka w pieczy zastępczej, a podjęcie z nią współpracy.

Realizowaliśmy także grupowe spotkania doradcze nt. RAD- zaburzenia więzi u dzieci- diagnoza i terapia. Często bierzemy także udział w konferencjach dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej i w różnego rodzaju działaniach promujących i edukacyjnych, prowadzonych w tym zakresie. Popularyzujemy wiedzę z zakresu teorii przywiązania.

Szkolenia dla specjalistów, kuratorów sądowych, policji: szkolenia dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozy i interwencji przemocy wobec dziecka.