Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeprowadzania właściwych interwencji, gdy dobro dzieci jest zagrożone; szkolimy kadrę oraz opiekunów zastępczych; współpracujemy z ośrodkami akademickimi.

Część przeprowadzonych do tej pory szkoleń była realizowana także pod szyldem Pracowni Pomocy i Badań Psychologicznych (poprzednia nazwa firmy).

Szkolenia dla studentów: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (w ramach projektu ,,Uni-Komp-As”!, UMK), aktualnie już 4-ta edycja programu.

Szkolenia dla opiekunów zastępczych, kadry m.in. Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie:

  • Depresja dzieci i młodzieży oraz inne zaburzenia psychiczne
  • Psychodietetyka. Dieta u dzieci z zaburzeniami m.in. FAS, ADHD i inne
  • Psychopedagogika traumy (szkolenie jest wielokrotnie powtarzane w różnych miastach/ośrodkach)
  • Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie (szkolenie jest wielokrotnie powtarzane w różnych miastach/ośrodkach)
  • RAD – zaburzenia więzi u dzieci – diagnoza i terapia
  • Twoja rodzina a piecza zastępcza. Tożsamość dziecka
  • Problemy rodziny naturalnej dziecka w pieczy zastępczej a podjęcie z nią współpracy

Realizowaliśmy także grupowe spotkania doradcze nt. RAD – zaburzenia więzi u dzieci – diagnoza i terapia. Często bierzemy udział także w konferencjach dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej i różnego rodzaju działaniach promujących i edukacyjnych prowadzonych w tym zakresie. Popularyzujemy wiedzę z zakresu teorii przywiązania.

Szkolenia dla specjalistów, kuratorów sądowych, policji: szkolenia dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie; diagnozy i interwencji przemocy wobec dziecka.