Aktualne projekty – Wągrowiec – Turek – Rodzina w Centrum

WĄGROWIEC Od 8 listopada 2017 r. przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu realizujemy szkolenia i warsztaty dla rodzinnych form pieczy zastępczej w ramach ,,Projektu poprawiającego dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Read more about Aktualne projekty – Wągrowiec – Turek – Rodzina w Centrum[…]