Decyzja Ministra w sprawie Programu szkoleniowego dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

Drodzy Państwo,

Z dniem 20.11.2018 r. wydano decyzję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Programu szkoleniowego dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej! Zatwierdzony program na okres 5 lat przeznaczony jest dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Program szkolenia przewiduje:

1) Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w wymiarze 60 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin praktyk;

2) Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w wymiarze 15 godzin dydaktycznych;

3) Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, którzy będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi w wymiarze 20 godzin dydaktycznych;

4) Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, która będzie sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi umieszczonymi na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w wymiarze 20 godzin dydaktycznych;

5) Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w wymiarze 10 godzin dydaktycznych.

Decyzja w sprawie Programu

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *