Szkolenie „Psychopedagogika traumy” w Olsztynie

W ramach projektu (,,Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”) przeprowadziliśmy szkolenie pn. ,,Psychopedagogika traumy” w dniach 05.02.2018 r. i 06.02.2018 r. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Domów Dziecka, Ośrodków Pomocy Społecznej, mazowieckiego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodków Adopcyjnych (psycholodzy, asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, specjaliści pracy socjalnej, zawodowe rodziny zastępcze).

W dniach 12 – 13.06.2018 r. ponownie przeprowadziliśmy szkolenie pn. ,,Psychopedagogika traumy” na zlecenie Olsztyńskiej Szkoły Biznesu w ramach projektu ,,Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Uczestnicy szkolenia mieli okazję m.in.: poznać istotę traumy oraz jej kryteria diagnostyczne, specyfikę funkcjonowania dziecka wykazującego objawy stresu pourazowego, nauczyć się jak współpracować z rodzinami, które wychowują dzieci po urazie psychicznym, a także zapoznać się z działaniami ukierunkowanymi na traumę i żałobę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *